Účinnou obranu proti virům musíte připravit dopředu

Podzimní střídání teplot neprospívá našemu zdraví. Imunita se oslabuje a nyní v době pandemie je třeba ji výrazně posilovat. „Platí totiž, že účinná obrana proti virům musí být připravena dopředu. Letos je výjimečná situace, protože znovu probíhá infekce vysoce patogenními koronaviry,“ řekl profesor Jan Krejsek.

Správně fungující imunitní systém může být významnou brzdou nebo ztlumením nebezpečných virových onemocnění včetně covidu-19. Proto je právě v této době důležité ho posilovat. 

„Už léto a jeho prožití by nás mělo připravit na rizika virových infekcí. Měli bychom pozitivně budovat imunitu zdravým životním stylem a také výživou, která obsahuje všechny nutné složky, aby náš imunitní systém byl schopen správně bojovat,“ odpověděl v online rozhovoru imunolog.

A právě v tom má mnoho lidí podle profesora Krejska problém. Většině totiž dostatek klíčových složek potřebných pro fungování imunity chybí.

„Pokud mohu některé zdůraznit, jedná se především o vitaminy, například vitamin C, ale také vitaminy skupiny B. Naprosto klíčová je úloha
vitaminu D. Ten posiluje bariérové funkce našich sliznic a vhodným způsobem ovládá také další složky imunity. Obvykle chybí v běžné stravě. Stejné platí i pro nenahraditelný prvek, zinek. Ten také musíme přijímat ve stravě. Strava, kterou preferuje většina lidí, neobsahuje dostatek výše zmíněných látek. Potom lze doporučit doplňky, které je obsahují,“ řekl čtenářům.

Dalším problémem je i to, že si imunitu často oslabujeme, a to hlavně špatným životním stylem. 

„Jde především o nevhodně volenou potravu, málo pohybu, málo spánku. V současné době je také zřejmé, že nás může ohrožovat nepřiměřený kontakt s dalšími lidmi, kterým se mohou přenášet infekce. Nemalou úlohu hraje i stres, kterému jsme všichni, zvláště nyní, vystaveni,“ dodal profesor Jan Krejsek.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. je místopředseda České imunologické společnosti a přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN v Hradci králové. V roce 1982 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně. V roce 1997 dosáhl titulu docenta v oboru Imunologie a alergologie na LF UK v Hradci Králové a o sedm let později byl zde jmenován profesorem Lékařské imunologie a alergologie.

Specializuje se na základní a klinickou alergologii, především na různé aspekty zánětové odpovědi. Je autorem knihy Klinická imunologie, která byla oceněná Českým literárním fondem jako nejlepší monografie v medicíně roku 2004 a cenou Paula Janssena za nejlepší dílo v alergologii a klinické imunologii.

Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/online-rozhovor-s-profesorem-janem-krejskem.A201030_152812_zdravi_pet