Služby

NAŠE SLUŽBY

Naše pracoviště nabízí komplexní vyšetření a léčbu v oboru alergologie a klinické imunologie se zaměřením na dětskou i dospělou populaci. V rámci naší privátní praxe se nachází ordinace vybavená moderními přístroji (spirometrie, NIOX, …).

Hlavní přednosti pracoviště:

  • Komplexní přístup k pacientovi – diagnostika, léčba a prevence alergických onemocnění a poruch imunity (astma, alergické rýmy, ekzémy, kopřivky, potravinové a lékové alergie, alergie na hmyz)
  • Dobrá organizace práce – přiměřené objednací doby a vzájemná zastupitelnost lékařů, kontinuálnost a dostupnost léčby i v době prázdnin a dovolených
  • Možnost léčby celých rodin na jednom pracovišti
  • Smlouvy s předními pojišťovnami ČR
  • Úzká spolupráce s dalšími předními specialisty a laboratořemi (laboratoře, rentgeny, ORL, plicní, kožní, možnosti konzultace dalších odborníků)
  • Dobrá dostupnost
  • Provádíme všechny běžné výkony v celé šíři našeho zaměření a specializace:

kontrolní, cílené a komplexní vyšetření / prevence / diagnostika a léčba


ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

Stejně jako u ostatních lékařských odborností, i alergologii a imunologii se vyšetření skládá z několika částí – anamnézy, fyzikálního vyšetření, spirometrie, kožních testů, laboratorního vyšetření krve a dalších.

Anamnéza

Anamnéza je souhrn údajů o zdravotním stavu pacienta a okolnostech, které na jeho stav mohou mít vliv. Má několik součástí:

Rodinná anamnéza – přehled onemocnění (zejména alergických či imunologických) v nejbližším příbuzenstvu, údaj o častější nemocnosti sourozenců apod.

Osobní anamnéza – informace o průběhu těhotenství, porodu a bezprostředním poporodním období, délka kojení, proběhlá očkování a reakce na ně, prodělané vážné i běžné dětské nemoci či hospitalizace, reakce na kontakt s dětským kolektivem (jesle, mateřská školka), sledování v jiných odborných ambulancích

Alergická anamnéza – je zaměřená na kontakt s nejčastějšími alergeny: dům a byt (suchý, vlhký, výskyt plísní, koberce, záclony), kontakt s domácími zvířaty, v čem pacient spí (peří, matrace), květiny v domácnosti, pobyt v zakouřeném prostředí, pracovní prostředí (škola), koníčky atd.

Farmakologická anamnéza – přehled užívaných léků (včetně volně prodejných) či výživových doplňků

Nynější onemocnění – kdy a za jakých okolností a jak se současné onemocnění poprvé projevilo, existence případných spouštěcí faktorů (tělesná námaha, roční doba, určitá strava…), jaká dosud proběhla vyšetření a dosavadní léčba

Fyzikální vyšetření

Fyzikální vyšetření v alergologické ordinaci se nijak zásadně neliší od vyšetření u praktického lékaře. Zvýšenou pozornost věnujeme zejména alergickým projevům na kůži či očních spojivkách a poslechovému nálezu na plicích.

Spirometrie

Spirometrie je základním funkčním vyšetřením plic a dýchacích cest. Informuje nás zejména o přítomnosti zúžení (obstrukce) dýchacích cest, umožňuje stanovit diagnózu astmatu a monitorovat účinek léčby. Během vyšetření se pacient pod vedením sestry několikrát usilovně nadechne a vydechne přes speciální senzor spirometru, který na základě analýzy řady objemových a průtokových parametrů informuje lékaře o stavu obstrukce dýchacích cest. Toto vyšetření dále doplňujeme v případě potřeby o bronchodilatační test a bronchoprovokační test – běh.

FeNO

FeNO je nová moderní vyšetřovací metoda v naší ordinaci umožňující další zlepšení péče o astmatické pacienty. Jedná se o krátké, neinvazivní vyšetření obsahu oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. Vysoké hodnoty ukazují na přítomnost zánětu v dýchacích cestách, který je podkladem bronchiálního astmatu. Vlastní vyšeření je jednoduché, vhodné pro děti již od 4 až 5 let. Výsledek je znám do 2 minut.

Kožní testy

Kožní testy jsou základní vyšetřovací metodou v alergologii. Umožňují stanovení konkrétního alergenu (látky způsobující alergii). Během vyšetření jsou na kůži předloktí nakapány malé kapky jednotlivých alergenů, které jsou potom tyčinkou zaneseny do kůže. V případě pozitivního testu se v krátké době kolem vpichu vytvoří malá kožní reakce, při negativním testu zůstane kůže beze změn.

Před provedením kožních testů je, pokud to Váš stav dovoluje, nutné vysadit antihistaminika (Zyrtec, Zodac, Aerius, Xyzal atd.). V případě nejasností je možné se telefonicky poradit.

Laboratorní vyšetření krve

Laboratorní vyšetření krve umožňuje kromě základních údajů stanovit i celou řadu alergologických či imunologických pararametrů (např. imunoglobuliny, složky komplementu, autoimunitní markery atd.) a ve vhodných případech tak může přispět k upřesnění nebo stanovení správné diagnózy.