Alergie a ID u dětí v době pandemie

Vyjádření pediatrické sekce EAACI k managementu alergií a imunodeficiencí v dětském věku v období COVID-19

Fakt 1: Děti mají nižší riziko infekce COVID-19 a mají méně závažný průběh nemoci
Doporučení 1. Závažné případy COVID-19 se mohou objevit i u alergických dětí, a to nezávisle na jejich
atopické predispozici. V této době je třeba zvláště dbát na co nejlepší kontrolu současných alergických
příznaků a poučit pacienty o současných epidemiologických doporučeních ke snížení rizika infekce
COVID-19. Vzhledem ke zvýšeným hladinám stresu během pandemie COVID-19 je pro pacienty a jejich
rodiče důležité vedení a podpora od jejich ošetřujícího lékaře.


Fakt 2: Kdykoli je to možné, snižte nebo odstraňte rizikové faktory.
Doporučení 2: Nekontrolovaná astma je klasifikováno jako rizikový faktor onemocnění COVID-19,
hlavním cílem je proto optimální kontrola onemocnění, zvláště v alergické sezóně. V některých zemích
se pro pacienty s těžkým astmatem doporučují mi určitá karanténní opatření, ale tuto metodu nelze
použít univerzálně a každý případ by se měl řešit individuálně.


Fakt 3: Počáteční příznaky sezónní alergie mohou být zavádějící, protože se mohou podobat těm,
které se vyskytují u mírné infekce podobné chřipce.
Doporučení 3: Příznaky sezónní alergie, zejména na začátku sezóny, se mohou podobat chřipce nebo
nachlazení a mohou tedy také naznačovat COVID -19. Alergologové by měli pečlivě zvážit diferenciální
diagnostiku v tomto směru.


Fakt 4: Lečte své alergické pacienty podle obvyklých postupů
Doporučení 4: Nebyly zjištěny žádné vědecké důkazy o tom, že léčiva používaná k léčba alergie zvyšují
náchylnost k SARS-CoV-2 nebo ovlivňují závažnost onemocnění COVID-19. Dětští alergologové by měli
léčit pacienty s alergickým astmatem, alergickou rýmou nebo jinými alergickými stavy podle obvyklých
pokynů, aniž by se omezovalo použití jakéhokoli specifického léku. Výjimkou je doporučení nepodávat
biologickou terapii v aktivní fázi COVID-19. Globální iniciativa pro astma (GINA) doporučuje vyvarovat
se používání nebulizérů v důsledku zvýšeného rizika šíření COVID-19 (na další pacienty a lékaře,
zdravotní sestry a další personál). Tlakový inhalátor v kombinaci se spacerem jsou preferovanou
variantou.


Fakt 5: Současné znalosti se stále zlepšují a doporučení se mohou změnit.
Doporučení 5: Pandemie COVID-19 šíří po celém světě, postihuje se stále více pacientů, včetně dětí s
alergickými onemocněními. Naše znalosti se časem budou zvyšovat, i když neočekáváme žádné
zvyšující se riziko u dětí s alergickými stavy, současná doporučení se mohou měnit podle nových
poznatků. Alergologové by měli být flexibilní a otevřeni vědeckému pokroku, současná doporučení
budou odpovídajícím způsobem revidována.


Fakt 6: Pacienti s imunodeficiencemi mají zvýšené riziko infekcí respiračními viry
Doporučení 6. Vzhledem k potenciálnímu riziku se doporučuje pacientům s imunodeficiencemi
důsledně dodržovat národní preventivní doporučení, aby se snížilo riziko infekce. Pacienti by měli
zůstat na svých pravidelných zavedených preventivních opatřeních a na základní terapii tak, aby byly
potlačeny komplikace, včetně autoimunitních, alergických a dalších symptomů. Pacienti s podezřením
na infekce COVID-19 by měli být v průběžném, i když většinou vzdáleném, kontaktu se svým ošetřujícím
lékařem a upravovat kombinovanou terapii imunodeficience a infekce. Kliničtí imunologové by měli
sledovat vědecké pokroky ve znalostech COVID-19, což jim může v budoucnu umožnit lépe definovat
doporučení týkající se bezpečnosti kombinované léčby přizpůsobené každému pacientovi.


Detailní informaci najdete na https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.13262